האם חדלות פירעון עלולה להפוך לעבירה פלילית?

האם חדלות פירעון עלולה להפוך לעבירה פלילית?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

חדלות פירעון עבירה פלילית?

השאלה, האם ניתן להגיע להשלכות פליליות ולמשפט פלילי בגין חוב שלא נפרע? מקבלת משנה תוקף בעקבות החוק החדש שנכנס לתוקפו לפני כשנתיים – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע״ח-2018 – שנועד להציע לבעלי החוב אפשרות של שיקום כלכלי במקום הנוהל של פשיטת רגל. 

החוק החדש משנה את ההתייחסות אל בעלי החוב. החוק תופס את צבירת החובות לאו דווקא כמעשה שהתרחש במכוון, כהונאה או כפגם מוסרי באישיותו של החייב, אלא כ׳רע הכרחי׳ שהתרחש במהלך החיים, אולי גם בעקבות התנאים המפתים והקלים שמציע היום שוק האשראי. 

החוק החדש, בניגוד לחוק פשיטת הרגל הישן: 

  • קובע דרך להסדר חובות המתחשבת יותר בחייבים. 
  • מתייחס להליך פשיטת הרגל כהליך שמאפשר שיקום כלכלי ולא ככלי שמטרתו להרתיע או להעניש את החייבים.

כיצד מסייע חוק חדלות פירעון לשיקומם הכלכלי של החייבים?

החוק החדש תוחם בזמן את הליכי החזרת החוב, ומאזן בין האינטרסים של הנושים לבין האינטרסים של החייבים. החוק גם קובע נהלים שונים לחובות בסכומים שהם עד 150,000 שקלים, לעומת חובות שהם בסכומים גבוהים יותר.

למעשה, המטרות העיקריות של ׳הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון׳ הן:

  • לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים שלו.
  • לסייע לחייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית. 

אפשרויות להליכים פליליים גם בעידן של החוק החדש

לא כל מי שמגיש בקשה לקבלת ׳צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון׳, יקבל אישור לבקשתו. 

במקרים שבהם הוגשה בקשה שלא בתום לב (הבקשה אינה הוגנת, לא ישרה או פוגעת בזולת):

  • ייתכן ביטול ההליכים לקבלת הצו.
  • הביטול עלול לגרור חיוב בהוצאות. 
  • הביטול יכול גם לגרום להאשמה בעבירה פלילית.


החוק החדש קבע כללי אכיפה והרתעה שמטרתם להתמודד עם תופעות של חייבים המנסים לנצל לרעה את הליכי חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, כדי להתחמק מתשלומי חובות שלא נוצרו בתום לב. 

למעשה, החוק מעניק לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כללי (השם החדש של ׳כונס הנכסים׳), סמכויות אכיפה ביחס לעבירות פליליות אשר קשורות להליכי חדלות פירעון. בדרך זו מציע החוק אכיפה יעילה יותר מול אנשים שמנסים לנצל לרעה את החוק החדש. 

סמכויות אכיפה אלה כוללות הסמכת חוקרים שהם עובדי הממונה ולחוקרים אלה יש: 

  • סמכויות חקירה 
  • סמכויות לתפיסת חפצים 
  • וסמכויות לבקש ולבצע צווי חיפוש


למעשה, חוק חדלות פירעון שהחליף את חוק פשיטת הרגל, לא יכול להוות מעין ׳עיר מקלט׳ לאנשים פרטיים או לחברות שיצרו חובות תוך כדי הונאת הנושים. בכול מקרה שכזה, ההשלכות הן פליליות והן מאפשרות לנושה, קורבן ההונאה, להגיע למשפט פלילי כדי לתבוע דין צדק.

ניצול לרעה של החוק החדש, עלול להחטיא את מטרתו של היעד לשיקום כלכלי, ולהעניק פרס לחייבים שלא בתום לב, הראויים לעמוד לדין פלילי בבית המשפט.