ייצוג פלילי לקטינים

ייצוג פלילי לקטינים
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

חוק הנוער התשל"א 1971, הוא חוק אשר מסדיר באופן מהותי, כיצד יש לנהוג בקטין אשר מגיע למצב של חקירה משטרתית, שפיטה של הקטין בביהמ"ש לנוער ודרכי הטיפול, הענישה וכדומה. יש לציין כי חוק הנוער, מבדיל בין הליכי חקירה ומעצר של קטינים מבגירים. החוק למעשה מבדיל בין קטין עד גיל 14 שנים, לבין בגיר שהגיע לגיל של 18 שני, אך למעשה האחריות הפלילית על נוער היא מגיל 12. יש לציין, כי ילד שהוא מתחת לגיל 12 שנים אשר ביצע עבירה פלילית, אין לו אחריות פלילית למעשה אשר ביצע. אין זה אומר כי לא תהיינה השלכות על מעשיו, אלא אם כן הוא יטופל במסגרת האזרחית.

ניתן לפי הגישה השיפוטית לנהוג כלפי קטינים באופן טיפולי, אשר יוכל למנוע מהם התנהגות עבריינית בעתיד. למעשה קטין שטרם מלאו לו 14 שנה, לא ייעצר על פי חוק. בכל מקרה, כאשר קטין מואשם בעבירה פלילית, על הוריו להסתייע באמצעות ייצוג פלילי לקטינים, כאשר מדובר על עו"ד המתמחה בעבירות נוער ועוסק בתחום הפלילי.

מתי יש לעצור קטין?

קטין לא ייעצר אלא אם מדובר בנסיבות של עבירות חמורות מאוד. הכוונה היא שייבחנו כל המאמצים לאפשרות חלופיות למעצר כמו שחרור למעצר בית או במקרים חמורים, אף ניתן יהיה לשלב את הקטין במסגרת טיפולית מוסדית. בשנת 2018, חוקק תיקון 14 לחוק הנוער, אשר נועד להתאים את הוראותיו לאמנה הבינלאומית הקשורה לזכויות הילד (1989) ולחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 

תיקון זה, מבטא למעשה תפיסה מתקדמת לגבי זכויותיהם של קטינים בהליך פלילי. מדובר על הגנת זכויותיהם של קטינים בחשד או אישום בביצוע עבירות תוך התחשבות בכישוריהם המתפתחים.

להרחבה בנושא מעצר קטין

להרחבה בנושא חקירת קטין

באיזו ערכאות משפטית ניתן לשפוט קטינים?

הערכאות המשפטית אשר בה יישפט נוער או קטינים היא בית המשפט לנוער. בית משפט זה, מתייחס להליכים הפליליים כנגד קטינים באופן כזה שעתידם לא יוכתם. בתי המשפט לנוער, פועלים מתוך עניין בטובתם של הקטינים ובהשתלבותם התקינה בחברה.  יש לציין, כי גם השופטים היושבים בבתי במשפט לנוער, הם בעלי הכשרה מיוחדת לעסוק בתיקים הפליליים המיוחסים לקטינים ונוער. יש לציין, כי ייצוג פלילי לקטינים,הינו מכריע בגלל  גילם הצעיר ואי ההיכרות של הקטינים עם גורמי אכיפת החוק.

לרוב, מרבית התיקים הפליליים כנגד קטינים מתבררים בביהמ"ש לנוער, בדרגה של ביהמ"ש השלום., גם במקרים שאם הנאשם היה בגיר היה התיק נדון בביהמ"ש המחוזי. במקרים של עבירות פליליות חמורות, כגון רצח, הריגה או אונס, תוגש התביעה לביהמ"ש המחוזי, אך בית המשפט המחוזי יתנהל מול הקטין במסגרת חוק הנוער וישפוט אותו כקטין.

דגש על שיקום קטין אשר נאשם בעבירות פליליות

קיימת דאגה לגבי גרימת נזק  בזכויותיהם של קטינים במשפט הפלילי. למעשה המשטרה מהווה את המפגש הראשון של הקטין עם החוק.  מדובר על חקירה ביחידת הנוער של המשטרה. 

קטין מתחת לגיל 14, ייחקר באמצעות חוקר נוער. גם כאן, החשיבות של ייצוג פלילי לנוער הוא חשוב. עו"ד המתמחה בפליליים ובייצוג של קטינים, ייתן דגש על שיקום הקטין שנאשם בעבירה פלילית ויפעל בטאקטיקה משפטית, על מנת להצליח בתיק.

התייעצו עמנו

לקבלת מידע נוסף ניתן להשאיר פניה באתרנו או ליצור עמנו קשר טלפוני 24/7.