הפרת צו הרחקה או הפרת החוק למניעת הטרדה מאיימת

הפרת צו הרחקה או הפרת החוק למניעת הטרדה מאיימת
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

כאשר אדם חש מאוים או מוטרד, הוא יכול לפנות למשטרה ולהגיש תלונה כנגד אותו אדם. יש לציין כי אותו אדם שחש מוטרד, אף יכול לגשת אל ביהמ"ש ולהגיש בקשה לצו הרחקה, אך על מנת שביהמ"ש ייתן צו הרחקה האדם שחש מוטרד, חייב יהיה להוכיח כי מדובר בהטרדה של ממש, אשר עשויה לפגוע בביטחונו האישי.

במקרים רבים הוצאת צו ההרחקה תבוצע יחד עם עורך דין גירושין ומשפחה המלווה את המתלוננ/ת ושפועל באופן המהיר ביותר למען הוצאתו של הצו. כדאי לדעת, כי יהיה מדובר בתהליך בזק אל מול בית המשפט, אך באותו הזמן, בית המשפט יבקש לאחר מכן לכנס דיון עם שני הצדדים בהקדם האפשרי, לרוב שבוע ימים בלבד לאחר הוצאתו של צו ההרחקה.

האפשרות לעתור לקבלת צו הרחקה מוסדרת בשני חוקים ואף נתונה כחלק מהסמכות של קצין משטרה. החוק הראשון, מדבר על החוק למניעת אלימות במשפחה (תשנ"א-1991) כאשר החוק אף עוסק בצווי הרחקה, אשר נוגעים לסכסוכים או אלימות במשפחה. את צו ההרחקה בנושא זה של אלימות במשפחה, ניתן לבקש בביהמ"ש לענייני משפחה, או בביהמ"ש השלום בעניינו.

החוק השני שהוא גם רלוונטי לצו הרחקה, הוא החוק למניעת הטרדה מאיימת (תשס"ב 2001). חוק זה, מתייחס לאופציה של הוצאת צווי הרחקה נגד אנשים זרים ומכאן קיים ניגוד ושוני למניעה של הטרדה מאיימת, לבין מניעת אלימות במשפחה. למעשה, החוק להטרדה מאיימת עוסק יותר בהענקת סמכויות לבימ"ש השלום.

מהי הפרת הוראה חוקית?

כאמור צו הרחקה  מטרתו היא להרחיק אדם מהסביבה של מבקש צו הרחקה, ההרחקה יכולה להיות פיזית, בסמוך לביתו של המוטרד או ממקום עבודתו, או באמצעות איסור יצירת קשר בכל אופן, לרבות במסרונים, שיחת טלפון או וואטס אפ. הפרת צו הרחקה, מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, הן מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, מהווה למעשה עבירה פלילית בסעיף 287(ב) לחוק העונשין התשל"ז 1977. 

על הפרת הצו, יוטל על העובר על צו זה 4 שנות מאסר בפועל.  למעשה, צו הרחקה ניתן לתקופה של 3 חודשים, אף ניתן אף להאריך אותו לשנה. למי שמעוניין בהארכת הצו, יהיה חייב להביא הוכחות חדשות, אשר מצביעות על סכנת המוטרד/ת.

לעיתים, קיימים כשלים, או ליקויים בצו הרחקה, כגון פעולה בחוסר הסמכות של בית המשפט. במידה ואדם ביצע הפרת צו הרחקה, עורך דינו, יוכל להוכיח, כי מדובר היה בכשלים, כך שניתן יהיה לבטל את כתב האישום, להימנע ממעצר ואף לערער על צו ההרחקה. זו הסיבה כי יש לפנות במהירות לעו"ד פלילי הבקיא במקרים אלה וכבר טיפל במקרים רבים שקשורים לצווי הרחקה בהצלחה יתרה. יש למצוא עוד פלילי אשר בקיא אף בחוק המעצרים, בחוק להטרדה מאיימת ובחוק למניעת אלימות במשפחה.

כאשר עו"ד פלילי מייצג אדם על הפרת צו הרחקה, ניתן יהיה להתמודד עם כתב האישום, לבטל אותו או להסב אותו להליך של הסדר מותנה וזאת לפי כל מקרה לגופו. 

ישנם מקרים, במיוחד כאשר צו ההרחקה ניתן במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, שהצד שביקש צו הרחקה, עושה שימוש לרעה בהוצאת צו הרחקה, על מנת לקבל יתרון אסטרטגי בסכסוך בין הצדדים. במקרה זה החוק יטיל על מי שניצל לרעה את ההליכים והגיש בקשה קנטרנית, הוצאות לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע וכן, פיצוי למי שנפגע בעקבות הגשת הבקשה לצו ההרחקה. בנוסף, ניתן יהיה לתבוע תביעת דיבה ופיצויים בתביעה עצמאית ונפרדת.

האיסור על הפרת צו שיפוטי

צו הרחקה, אשר ניתן באמצעות שופט במסגרת צו להטרדה מאיימת, או צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, אם גם ניתן באמצעות קצין משטרה במסגרת חקירה פלילית מהווה צו שיפוטי לכל דבר ועניין, אשר מחייב את המורחק לפעול על פי הוראות הצו, כך שאם אותו אדם שהורחק מהמוטרד עובר על החוק, באמצעות הפרת צו הרחקה, הוא למעשה עובר עבירה פלילית וצפוי למאסר למשך ארבע שנים.