תגרה במקום ציבורי – עבירת אלימות

תגרה במקום ציבורי
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

עבירת תגרה במקום ציבורי, היא עבירה שנחשבת לקלה יחסית, לשאר העבירות האלימות שבחוק העונשין התשל"ז 1977. עבירה זו מעוגנת בסעיף 191 לחוק העונשין וזה לשונו:" המשתתף שלא כדין בתגרה במקום ציבורי, דינו – מאסר של שנה אחת". 

זוהי עבירה מסוג עוון, כאשר העונש המרבי בגין עבירות מסוג עוון הם עד שנת מאסר אחת. יש לציין, כי אם העבירה בוצעה יחד עם עוד עבירות חבלה נוספות, ביהמ"ש עשוי לגזור עונש כבד יותר על הנאשם. למרות שעבירה מסוג תגרה, אינה כלולה בחוק העונשין, מדובר על אלימות לכל דבר ועניין, לרוב, יוגש כתב אישום כנגד כל מי שהיה מעורב בעבירה זו. כמו כן, היחידה החוקרת, אף עשויה לבקש לעצור את החשוד או החשודים בתגרה לתקופה מסוימת, עד שיוכלו לבצע את פעולות החקירה וכן, להרחיק את החשודים משאר המעורבים בתיק לשם מניעת שיבוש הליכי חקירה.

מבחינת סיווג עברה מסוג תגרה במקום ציבורי, עבירה זו, אינה נחשבת לעבירת תוצאה, כי אם לעבירת התנהגות, לכן היא שונה ממרבית עבירות האלימות המוזכרות בחוק העונשין. כדי להרשיע בעבירה זו, התביעה צריכה להוכיח כי לקורבן העבירה, נגרמה חבלה בעקבות אותה התגרה. למעשה, עבירת תגרה, נחשבת לעבירה מסוג מחש"פ (מחשבה פלילית) ועל התביעה יהיה להוכיח, כי מי שנטל חלק בתגרה היה מודע להתנהגות וכן לסיבות ביצוע העבירה.

מה ההבדל בין תקיפה לבין תגרה?

באופן כללי, ישנו הבדל מהותי בין "תקיפה" לבין "תגרה", כאשר בעבירת תקיפה החשוד תוקף מישהו אחר והוא התכוון מראש לתקוף. 

בעבירת "תגרה" ההאשמה בביצוע העבירה, מתחלקת באופן שווה בין מי שהשתתף בתגרה, כך שמי שהשתתף בתגרה אשם באות המידה.. מלבד זאת, מבחינת העונש שניתן על עבירת תגרה במקום ציבורי העונש המרבי הוא שנת מאסר ואילו על עבירת תקיפה, העונש שניתן על עבירה זו הוא 2 שנות מאסר. בגלל שעבירת תגרה נחשבת לעבירה קלה, ניתן יהיה עוד לפני הגשת כתב האישום, באמצעות פניה ליחידה החוקרת, לתביעה המשטרתית או לפרקליטות לפי העניין. בקשה זו, תהיה חיבת להיות מנוסחת באמצעות עו"ד פלילי מנוסה, היות ופניה ללא גורם מקצועי, עשויה לסבך יותר את המצב.

ישנם מקרים אשר בהם עוה"ד שמייצג את החשודים, יוכל לסגור את התיק בהליך של הסדר מותנה. למעשה, הליך זה הוא סוג של הסכם משפטי בין החשוד לבין המדינה, כך שהחשוד יכול למעשה להודות בעבירה זו, מבלי שתהיה לו הרשעה פלילית שתהיה לו ככתם בדמות של הרשעה פלילית ומבלי להגיע לביהמ"ש. במידה וכבר הוגש כתב אישם כנגד החשוד בעבירת תגרה במקום ציבורי, אפשר יהיה לפעול לסיומו של ההליך הפלילי באי הרשעה.

מדוע מומלץ לפנות אל עו"ד פלילי בעבירת תגרה במקום ציבורי?

בגלל שבשנים האחרונות בתי המשפט בישראל, נוטים להחמיר בכל הקשור אל עבירות אלימות, כך שהם מטילים סנקציות ועונשים בדמות הרשעה פלילית, מאסר בפועל עבודות שירות, קנסות, פיצויים ועונשים, נשיה זו, יכולה לפגוע בחירותו של האדם ואף עשויה למנוע את היכולת להשתלב במקומות עבודה. זו הסיבה, כי אם הוזמנתם לחקירה בגין תגרה במקום ציבורי , יש להתייעץ עם עו"ד פלילי, היות וישנן טענות שעשויות להפליל את החשוד ולכן, מומלץ שלא לטעון אותן. ישנם מקרים שלא מומלץ לשמור על זכות השתיקה, וישנם מקרים שההמלצה הנכונה היא כן לשמור על זכות השתיקה, מה שימנע מהפללה עצמית.

עליכם להסתייע בעו"ד פלילי מתחילת ההליך ועד לסיומו. למשל ישנה חשיבות מכרעת, לייעוץ עם עו"ד פלילי מיד כאשר מוזמנים לחקירה, כך שניתן יהי למסור גרסה  מסודרת למשטרה, מה שישמור על חפות החשוד ותמנע העמדה לדין פלילי.