תקיפת בן / בת זוג

תקיפת בן / בת זוג
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

תקיפה מוגדרת בחוק העונשין, כמו כל מכה, דחיפה, נגיעה או הפעלת כוח על אדם. בשנים האחרונות אנו עדים לתביעות בין בני זוג כגון תקיפת בן/בת זוג שמהווה עבירה חמורה  בניגוד לסעיפים 379 ו-382(ב)(1) לחוק העונשין אשר קובעים עונש של 4 שנות מאסר למי שהורשע בעבירה זו הנקראת תקיפת סתם ולהלן הסעיפים בחוק העונשין: 

סעיף 379 ממחיש את חומרת העבירה ועונשה באילו המילים:

" התוקף שלא כדין את חברו דינו – שנתיים מאסר, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה". 

כאשר מדובר על תקיפת סתם כלפי בן או בת זוג מדובר על סעיף 382(ב) וזה לשונו:" העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו – דינו כפול העונש הקבוע בחוק לעבירה לפי סעיף זה. "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר והוא אחד מאלה: בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן או בת זוגו.

כפי שצוין לעיל, תקיפת בן/בת זוג נחשבת לתקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 382(ב), משמע שזו עבירה חמורה הרבה יותר מאשר תקיפה רגילה. לעיתים עורכי דין רבים, נתקלים במקרים שבן הזוג טוען שלא תקף את בת זוגו כי אם נאלץ להגן על עצמו או להגיב כתוצאה מקנטור או התגרות. המחוקק רואה עבירה זו בחומרה, משום שמטרת האיסור הפלילי לתקוף בן או בת זוג היא הגנה על שלמות גופם של אזרחי המדינה, לחזק את התא המשפחתי ואת תחושת הביטחון בין כותלי הבית.

היסוד הנפשי בעבירה של תקיפת בו זוג/בת זוג

מבחינת היסוד הנפשי של עבירת תקיפת בן זוג/בת זוג היא "פזיזות" של החשוד ביחס לתקיפה. על מנת שימלא אחר היסוד הנפשי על עבירת תקיפה של בן או בת זוג. השאלה היא מהי אותה הפזיזות? 

הכוונה היא, לביצוע של תקיפה תוך חוסר אכפתיות מסוים, גם אם מדובר במעשה רגעי, כלפי התקיפה ועל תוצאותיה. המשמעות היא שהתביעה תצטרך להוכיח שמדובר על "תקיפת בתם", ללא סיבה מוצדקת בניגוד לחוק ותוך הפגנת אדישות למתרחש. דבר זה, אינו פשוט להוכחה. למרות שהעונש על תקיפה של בן או בת זוג הוא 4 שנים כאשר מדובר למעשה על כפל עונש (לפי סעיף 379 לחוק העונשין) יש לבחון כל מקרה לגופו, כך שהעונש עשוי להיות מופחת.

ביהמ"ש, יבקש לקבוע את מתחם הענישה שיתאים לנאשם, כך שביהמ"ש יצטרך לבחון כמה גורמים כגון התחשבות בערך החברתי שהעבירה פוגעת בו. ההליכים לגבי תקיפת בן/בת זוג הם ברורים, היות וברגע שבן או בת זוג הותקפו, מי שהותקף יפנה לשירותים רפואיים, מה שיהווה הוכחה בביהמ"ש. מי שתקף, ייעצר ל-24 שעות עד לסיום החקירה. יש לציין כי השעות הראשונות עשויות להיות מכריעות ועשויות לפתור את המקרה והתוקף יכול בעצם לטשטש את הראיות.

האם בת זוג שהגישה תלונה על תקיפה ע"י בן זוגה יכולה לבטל את התלונה?

התשובה היא שהיא אינה יכולה לבטל תלונה של תקיפה, היות ונשים רבות מגישות תלונה על אלימות במשפחה ומבקשות לחזור בהן מהתלונה מכל מיני סיבות, כאשר הנפוצה בהן היא קיום שלום בית וניסיון לשקם את היחסים וכן, למנוע פגיעה בתא המשפחתי ובילדים שזקוקים לאביהם. בגלל שביהמ"ש מכיר ב"תסמונת האישה המוכה", כאשר בת הזוג מוחלשת ותלויה בבעלה עד כדי כך שהיא מוכנה לחזור בה מהתלונה. לכן, גם במשטרה לא מאמינים לנשים אשר מבקשות לבטל את התלונה ולכן, ההחלטה עוברת לתביעה המשטרתית או לפרקליטות.

אם הוגשה נגדכם תלונה על תקיפת בן או בת זוג, יש לפנות במידי לעו"ד פלילי, כאשר עוה"ד יפנה אל התובע המשטרתי או אל הפרקליט וינסה לשכנע אותו שאין בסיס להגשת כתב אישום.