מיהו עבריין מין?

מיהו עבריין מין?
עורכת דין איזבל פוקס ואזנה

תוכן עניינים

ישנה הגדרה לעברייני מין, הכוונה היא למי שביצעו עבירה אחת או יותר מעבירות מין המוגדרות בחוק העונשין, למשל: אונס, מעשים מגונים, מעשים מגונים בפומבי, בעילה אסורה ללא הסכמה, מעשי סדום, פדופיליה וכדומה, לפי חוק העונשין  1977- התשל"ז.  

יש לציין, כי ביום הגשת כתב האישום, נגד עבריין המין, מלאו לו 18 שנים. למעשה, בהגדרה מיהו עבריין מין, מדובר על אנשים אשר גורמים לסבל רב לקורבנות ולמשפחותיהם,ולחברה בכלל. עברייני מין, מפעילים סמכות ואיומים על קורבנותיהם, או ניצול מיני. המשותף לכל העבירות הפליליות  החמורות הללו, הוא שהמעשים הם בעלי אופי מיני שנעשים בניגוד לרצון, או לטובתו של הקורבן. ישנם כאלה שאינם יודעים להבדיל בין אונס לבין מעשה מכונה.על מנת להגדיר נכון את ההבדלים, ישנם גורמים מרכזיים אשר מבדילים בין שני המעשים הפליליים החמורים הללו. ההבל הראשון הוא מידת חומרת העבירה לפי ההגדרה בחוק. אונס, מוגדר בהחדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של האישה ונחשב כעבירה חמורה יותר מאשר מעשה מגונה.

מעשים מגונים, קשים יותר להגדרה, היות והחוק פחות ברור בנוגע אליהם. למשל חשיפה בפומבי, אוננות ומעשים מגונים אחרים, אשר אינם מהווים פגיעה בגופו של הקורבן, או מעשים שיש להן השלכות פסיכולוגיות חמורות מאוד. עבירה מגונה מוזכרת בסעיף 348 לחוק העונשין. למעשה עבירה זו, מחולקת לשניים: 

העבירה ראשונה

היא מעשה מגונה תוך יצירת מגע עם הקורבן, כאשר העונש על עבירה זו, הוא בין 3-10 שנים.

העבירה השנייה 

מיוחסת למעשה מגונה היא,מעשה מגונה בפומבי, מול אדם אחר, מבלי מגע. 

העונש על עבירה זו הוא 3 שנות מאסר. התפיסה המחקרית לגבי הסוגיה מיהו עבריין מין, היא שעברייני המין פועלים ממניעים שונים כגון: כעס, אלימות, צורכי שליטה וכיו"ב. למעשה עברייני המין, נבדלים ברמת המסוכנות המאפיינת אותם, למשל במידת הקרבה לקורבנות, אופי ההיכרות של עברייני המין עם הקורבנות ובגילם של הקורבנות.

או השאיר/י פניה לקבלת שיחה חוזרת:

מהי חומרת העונש המוטלת על עברייני מין?

חומרת  העונש על עברייני המין,תלויה כמובן בחומרת העבירה או, בפוטנציאל המסוכנות  של עבריין המין. עברייני מין, אשר מרצים את עונשם בבתי הכלא השונים בארץ, עוברים הערכת מסוכנות מינית במב"ן – המרכז לבריאות הנפש. כאשר הערכת המסוכנות של עבריין המין, תשפיע על ההחלטות בנוגע לאסיר, תנאי המעצר, חופשות ושחרור מוקדם מהכלא.

בישראל קיים פיקוח ע"י רשויות המדינה ויוטלו הגבלות על עבריין המין. יש לציין, כי גם עבריין מין, אשר אינו מרצה עונש מעצר, יהיה נתון לפיקוח והגבלות מטעם רשויות המדינה. כמו כן,ניתן יהיה להטיל הגבלות כגון הרחקה מאזור מגוריהם של עברייני המין, איסור נהיגה ברכב ואיסור צריכת אלכוהול, מגע עם קטינים  וכדומה. יחידת צור, היא זו, אשר מבצעת פיקוח ומעקב על עברייני המין.

עבירות מין בקטינים (פדופיליה)

עבירות מין בילדים, הן מן העבירות הקשות, הן מהבחינה המוסרית והן מהבחינה הפלילית, כך שניתן לראות זאת בחומרת הענישה. בסעיף 351 לחוק העונשין מדובר על עבירת מין בקטין, כאשר מי שמבצע אותה הוא בן משפחתו של הקטין וזה לשון הסעיף: "העובר עבירה של אונס או מעשה סדום בקטין שהוא בן משפחתו, דינו מאסר של 20 שנה".כמו כן, לפי סעיף 347(א)1, אדם אשר מבצע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 14 שנה, או לחלופין באדם אשר מלאו לו 16 שנה, וטרם הגיע לגיל 18, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, השגחה, או חינוך, דינו 5 שנות מאסר בפועל.

בישראל, אנו שומעים חדשות לבקרים, על עבירות פדופיליה ועורכי דין פליליים, מוצאים עצמם, כאשר ידיהם מליאות בעבודה. אם מדובר בקטינים, על ההורים, אנשי החינוך, לשים לב בשינוי בהתנהגות או מצב רוח של קטין, אשר כנראה נפגע מינית מעבריין מין. הבעיה היא, שקטינים רבים, חוששים לספר את האמת,בגלל מבוכה או בושה. מקרים רבים של תלונות, הוגשו בגילאים מאוחרים יותר ולכן, במאמר זה, אתייחס גם על נושא ההתיישנות של עבירות מין בקטינים. לגבי השאלה מיהו עבריין מין,  ישנם סוגים רבים של עברייני מין, הכוללים עבריינות מין ברשת.

פלטפורמה חדשה – עבריינות מין ברשת

היום, או בכלל בשנים שבהן האינטרנט חדר לחיינו, הגישה לאינטרנט היא זמינה וקלה. רבים ממשתמשי האינטרנט הם ילדים ובני נוער ולכן, נוצרה פלטפורמה חדשה יחסית לעברייני מין. אם אתם תוהים מיהו עבריין מין ברשת, אז מדובר על עבירות מין המבוצעות באמצעות המחשב והן נכללות בהגדרה של עבירות סייבר.

במשטרה כבר הוקמה יחידה מיוחדת לחקירת עבירות מין ברשת. הרבה עבירות מין, אשר מתבצעות ברשת, מופנות כלפי קטינים, אשר הופכים לקורבן למעשים מגונים. לא אחת, המשטרה הציבה פיתיון בדמות שוטרת, אשר קבעה עם עברייני מין פגישות וכך הם למעשה נתפסו והורשעו. לא אחת, פורסמו אתרים ברשת, כאשר מפורסמים  בהם סרטי תועבה של קטינים. זוהי עבירת מין חמורה המוזכרת  בחוק העונשין בסעיף 214(ב). העונש על עבירה זו, הוא מאסר של 5 שנים.

התיישנות בעבירות מין

בעבירות מין, רבים מהקורבנות, פוחדים להתלונן במשטרה, כאשר רבים מהם הם קטינים. אחד מתפקידיו של עו"ד פלילי הוא לבדוק את ההתיישנות של עבירת המין שבוצעה בלקוח/ה. אם למשל חלה ההתיישנות על עבירת המין, לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים משפטיים. 

השאלה היא, אם להגיש תלונה במשטרה, או אם להגיש במידי תביעה אזרחית. השאלות הללו, תושפענה משאלת התיישנות העבירה. משל גיל הנפגע מעבירת המין חשובה וכן, קירבת הפוגע לקורבן. מדובר על עבירה פלילית הנגזרת  מסוג עבירת פשע, עוון או חטא. לדוגמא, עבירת פשע,העונש בגינה הוא מעל 3 שנים, אך העבירה תתיישן בתום 10 שנים. אם מדובר בעבירות מין חמורות, ההתיישנות תחול, לאחר 15 שנה. עבירות מין במשפחה, הנפגע יכול להתלונן לפני שהגיע לגיל 38. בכל מקרה מומלץ תחילה להתייעץ עם עו"ד פלילי המתמחה שנים בכל הקשור לעבירות מין כך שניתן יהיה לפעול בהתאם.