מהי העלמת מס? – האם מדובר על עבירה פלילית?

מהי העלמת מס? - האם מדובר על עבירה פלילית?

רבים אינם יודעים לנקוב בהגדרה של מהי העלמת מס. למעשה, מדובר על סדרה של פעולות מכוונות שהמטרה שלהן היא לדווח על הכנסות נמוכות לעומת ההכנסות האמיתיות, מה שימנע מהנישום לשלם את מס האמת. המחוקק מחשיב אנשים שמעלימים מס עברייני מס והמחוקק מחמיר עם עבריני המס. יש להבין מה החוק לגבי העלמת מס ומה הם העונשים […]

עבירת שוחד

עבירת שוחד

חוק העונשין התשל"ז 1977, מגדיר עבירה מסוג עבירת שוחד, רק במקרה שעובד ציבור או עובד אשר מועסק בתאגיד שמספק שירות לציבור, מקבל שוחד, אם באמצעות כסף או באמצעות טובת הנאה אחרת, תמורת פעולה שתבוצע במסגרת תפקידו.  העונש בגין עבירה זו הוא 10 שנות מאסר או קנס כספי פי חמישה המוזכר בסעיף 61(א)(4) ואם העבירה עשתה […]