עבירת שוחד

עבירת שוחד

חוק העונשין התשל"ז 1977, מגדיר עבירה מסוג עבירת שוחד, רק במקרה שעובד ציבור או עובד אשר מועסק בתאגיד שמספק שירות לציבור, מקבל שוחד, אם באמצעות כסף או באמצעות טובת הנאה אחרת, תמורת פעולה שתבוצע במסגרת תפקידו.  העונש בגין עבירה זו הוא 10 שנות מאסר או קנס כספי פי חמישה המוזכר בסעיף 61(א)(4) ואם העבירה עשתה […]