עבירות חטיפה ורף הענישה החמור

עבירות חטיפה ורף הענישה החמור

עבירת חטיפה מופיעה בסעיף 369 לחוק העונשין תשל"ז 1977 וזה לשונו:  "הכופה אדם בכוח ובאיומים או מפתהו באמצעי תרמית ללכת מן המקום שהוא נמצא בו, הרי זו חטיפה ודינו מאסר עשר שנים."  התביעה חייבת להוכיח כי מדובר על יסוד נפשי כגון מחשבה או רצון ברמה מסוימת המשתנה מעבירה לעבירה וכן יסוד עובדתי  שעל התביעה להוכיח […]

עבירות סחר בבני אדם וההחמרה בעונש

עבירות סחר בבני אדם וההחמרה בעונש

עוד מימים ימימה תופעת סחר בבני אדם ליוותה את האנושות והיא עדיין משנה את פניה לאורך ההיסטוריה. גם היום ישנן עבירות סחר בבני אדם, כאשר מי שעובר על עבירה חמורה זו, מנצל את החולשה הכלכלית של הקורבנות.  יש לציין, כי מעשים כגון סחר בבני אדם, יכולים להתבטא במגוון אופנים כגון: עסקאות מכר, שעבוד, זיקת הנאה, […]

עבירת החזקת נשק והעונשים שניתנים בגין עבירה זו

עבירת החזקת נשק והעונשים שניתנים בגין עבירה זו

בתי המשפט על פי המחוקק, עושים אבחנה בין החזקת נשק, לבין עבירת החזקת נשק שלא כדין ובין סחר בנשק. מדובר על עונש כבד, גם למי שלא היה לו עבר פלילי, אך מצד שני אדם ללא עבר פלילי יופחת עונשו, בהתאם לעוצמת הקושי הראיתי. יש לציין בנוסף, כי ככל שהעבר הפלילי של הנאשם בעבירה זו הינו […]

עבירת הימורים בלתי חוקיים

עבירת הימורים בלתי חוקיים

משחקים אסורים וכן, עבירת הימורים בלתי חוקיים,מוזכרים בפרק ח' סימן י"ב בחוק העונשין,אשר קובע איסור פלילי על קיומם של משחקים אסורים, הגרלות והימורים בלתי מאושרים וזה לשון סעיף  225 בחוק:  "המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל קנס האמור בסעיף 61(א)(4)".  כמו כן, סעיף נוסף בחוק העונשין […]

עבירת חבלה במזיד

עבירת חבלה במזיד

חוק העונשין, שומר את קניין הפרט  באמצעות קביעת איסורים כגון גניבה ונזק לרכוש או נכסים, כולל חבלה במזיד. קיימת סנקציה פלילית כנגד עבריין אשר הורשע. בואו ונגדיר זאת כך, שגרימת נזק לקניין או בכל דרך שהיא, אם במישרין ואם בעקיפין, תיחשב להיזק, אך רק אם מדובר על נזק שגרם לשינוי ממשי, פיזי בנכס הקנייני.  לדוגמא, […]

קשירת קשר לביצוע עבירה

קשירת קשר לביצוע עבירה

בהרבה עבירות פליליות, כאשר מדובר על מעוולים בצוותא, עבירה זו נקראת גם קשירת קשר לביצוע עבירה.  מדובר בחבורה או כמה אנשים שרצונם המשותף הוא להוציא לפועל עבירה פלילית, כאשר הכוונה היא להשלים את העבירה. עבירה זו, מוזכרת בסעיף 499 לחוק העונשין  התשל"ז 1977. לחוק סעיפים וזה לשונם: א. הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או […]

עבירת הפצת סרטונים אינטימיים

עבירת הפצת סרטונים אינטימיים

בהתאם לסעיף 3(א)(5א) לחוק מניעת הטרדה מינית, פרסום, צילום של סרט או הקלטה של אדם, או הפצת סרטון אינטימי בעל אופן מיני, ללא ידיעת המצולם, מהווה עבירה פלילית.  עבירת הפצת סרטונים אינטימיים הינה מכת מדינה. לפני 3 שנים, תוקן החוק למניעת הטרדה מינית, אשר נקרא גם "חוק הסרטונים".  חוק זה קובע, כי פרסום סרטון, הקלטה […]

עבירות הצתה

עבירות הצתה

בסעיף 448 לחוק העונשין התשל"ז 1977, נאמר כי: "המשלח יד בדבר לא לו, דינו מאסר 15 שנים: עשה כן המטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחייה או בבטחת דיירי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו מאסר 20 שנים".  יש לדעת, כי עבירת הצתה טומנת בחובה שני מצבים, האחד – […]

מהו הסדר טיעון במשפט הפלילי? והאם זה כדאי?

מהו הסדר טיעון במשפט הפלילי? והאם זה כדאי?

בבתי המשפט המחוזיים, רוב ההליכים הפליליים אשר מסתיימים בהרשעה, נסגרים באמצעות הסדרי טיעון.  מסגרת זו של הסדר טיעון, הנאשם מודה בעובדות המוזכרות בכתב האישום, כשבתמורה, הוא זוכה להקלה ביחס לתוצאות של ההליך הפלילי אשר מתנהל כנגדו. ישנם שמכירים את המוסג "עסקת טיעון", כאשר מדובר למעשה בחלופה להמשך הניהול של המשפט הפלילי, אשר גולל הסדר בין […]

בקשה לשינוי עילת סגירת תיק

בקשה לשינוי עילת סגירת תיק

לסיווג עילת הסגירה על תיק חקירה, ישנה משמעות מכרעת מבחינת החשוד.  אם לדוגמא, תיק נסגר בעילות שאין בהן היעדר אשמה, התוצאה תהיה שאדם, אשר לא הוגש כנגדו כתב אישום, ואין לו תאריך למשפט, הוא יישא כתם של אשם פלילי שייראה בכל מקום, מה שימנע ממנו לעבוד במקומות נחשבים ויטיל עליו כתם לשנים רבות. יש לציין, […]